يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
جهت دریافت شناسه و رمز خود می‌بایست پست الكترونیكی خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌اید، در بخش زیر وارد نمایید.
  پست الكترونیكی: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار هفتمین كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع مي‌باشد.