يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

شوراي سياستگذاري
(به ترتيب حروف الفبا)

 • دکتر محمدعلی اخوان بهابادی (دبیر کنفرانس سوم)
 • مهندس منوچهر اقبالی (انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی)
 • مهندس مهدی حق بین (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
 • دکتر قاسم حیدری نژاد (دبیر کنفرانس اول)
 • دکتر فرزاد جعفر کاظمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
 • دکتر شهرام دلفانی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
 • مهندس محسن رادنیا (انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع)
 • مهندس محمدحسن زربخش (سازمان بهره وری انرژی ایران)
 • دکتر محمدحسن سعیدی (دبیر کنفرانس دوم)
 • مهندس علی شالباف (دبیر اجرایی کنفرانس)
 • مهندس امید شاکری (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور)
 • مهندس حجت الله عامری (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
 • دکتر عباس عباسی (دبیر کنفرانس ششم)
 • مهندس حجت الله عامری (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
 • مهندس بهزاد عمرانی (جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران)
 • مهندس پریچهر قزلباش (سازمان ملی استاندارد ایران)
 • مهندس رامین کرمی (سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران)
 • مهندس سینا مستوفی (مدیر پروژه کنفرانس)
 • مهندس محمدباقر معتمد (اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع)
 • دکتر مهدی معرفت (دبیر کنفرانس پنجم)
 • دکتر کیومرث مظاهری (انجمن احتراق ایران)
 • دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان (دبیر کنفرانس چهارم)