يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

کميته علمي کنفرانس:

دبیر علمی کنفرانس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

 1. دکتر ابوالفضل احمدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 2. دکتر روح الله احمدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 3. دکتر حسین احمدی دانش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
 4. دکتر محمدعلی اخوان بهابادی (دانشگاه تهران)
 5. دکتر مهدی اشجعی (دانشگاه تهران)
 6. دکتر امیر امیدوار (دانشگاه صنعتی شیراز)
 7. دکتر محمود افشار (دانشگاه صنعت نفت)
 8. دکتر محمدرضا انصاری (دانشگاه تربیت مدرس)
 9. دکتر پویان ادیبی (دانشگاه هرمزگان)
 10. دکتر سیروس آقانجفی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 11. دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی (دانشگاه علم و صنعت)
 12. دکتر مهدی بهادری نژاد (دانشگاه صنعتی شریف)
 13. دکتر مهدی بیدآبادی (دانشگاه علم و صنعت)
 14. دکتر هادی پاسدارشهری (دانشگاه تربیت مدرس)
 15. دکتر جاماسب پیرکندی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 16. دکتر علی جعفریان دهکردی (دانشگاه تربیت مدرس)
 17. مهندس اصغر حاج ­سقطی (انجمن انرژی خورشیدی ایران)
 18. دکتر محمد حسنی (دانشگاه ایالتی کانزاس)
 19. دکتر سیدمصطفی حسینعلی ­پور (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 20. دکتر قاسم حیدری نژاد (دانشگاه تربیت مدرس)
 21. دکتر حسین خراسانی­ زاده (دانشگاه کاشان)
 22. دکتر شهرام دلفانی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
 23. دکتر سید علیرضا ذوالفقاری (دانشگاه بیرجند)
 24. دکتر سعید زینالی هریس (دانشگاه فردوسی مشهد)
 25. دکتر حسام الدین سالاریان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور)
 26. دکتر مجید سبزپوشانی (دانشگاه کاشان)
 27. دکتر سورنا ستاری (دانشگاه صنعتی شریف)
 28. دکتر بهرنگ سجادی (دانشگاه تهران)
 29. دکتر محمدحسن سعیدی (دانشگاه صنعتی شریف)
 30. دکتر محمدبهشاد شفیعی (دانشگاه صنعتی شریف)
 31. دکتر حسین شکوهمند (دانشگاه تهران)
 32. دکتر قنبرعلی شیخ­ زاده (دانشگاه کاشان)
 33. دکتر اصغر شیرازپور (سازمان نظام مهندسی ساختمان)
 34. دکتر مجید صفاراول (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 35. دکتر فریور فاضلپور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
 36. مهندس ایوب عادلی (شرکت شعله صنعت)
 37. دکتر علی ­اکبر عالم­ رجبی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 38. دکتر عباس عباسی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 39. دکتر محمود عرب یعقوبی (دانشگاه شیراز)
 40. دکتر مجید عمیدپور (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 41. دکتر بابک کامکاری (دانشگاه تهران)
 42. دکتر ولی کلانتر (دانشگاه یزد)
 43. دکتر فرشاد کوثری (دانشگاه تهران)
 44. دکتر مصطفی مافی (دانشگاه امام خمینی قزوین)
 45. دکتر کیومرث مظاهری (دانشگاه تربیت مدرس)
 46. دکتر مهدی معرفت (دانشگاه تربیت مدرس)
 47. دکتر محمد مقیمان (دانشگاه فردوسی مشهد)
 48. دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 49. دکتر مظفرعلی مهرابیان (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
 50. مهندس محمد ميرزايي (شرکت بهينه سازي مصرف سوخت كشور)
 51. مهندس علي نوروزي منش (شرکت بهينه سازي مصرف سوخت كشور)
 52. دکتر حمید یزدانی (دانشگاه شهید بهشتی)