يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

تقويم کنفرانس

 

  • مهلت ارسال مقاله کامل: 1394.10.15
  • اعلام نتایج داوری مقالات: 1394.11.15
  • مهلت ارسال مقالات نهایی: 1394.12.15
  • مهلت ارسال چکیده انگلیسی: 1394.12.15
  • زمان کنفرانس: 10 الی 12 خرداد 1395
  • اعلام آمادگي براي ارائه کارگاه آموزشي: 1394.10.30
  • مهلت ثبت ­نام عادي: 1395.01.31