يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
عناوین کارگاههای آموزشی مصوب
 (تاکنون)


تکنولوژی پکیج های کندانسینگ و شیوه انجام محاسبات و طراحی موتورخانه های آ
ارائه کننده: Giovanni Taglioli
مدیر فنی کمپانی Baxi ایتالیا (گرم ایران)
مدت: 2 ساعت

Data Center, HVAC design and Efficiency
ارائه کننده: مهندس مهرداد علیپور 
کارشناس ارشد شرکت Therma، سن حوزه، کالیفرنیا
مدت: 2 ساعت
 
تکنولوژیهای نوین در صنایع برودت سوپرمارکتی با تاکید بر استفاده از مبردهای طبیعی
ارائه کننده: کارشناسان ارشد سازمان همکاریهای بین المللی آلمان (GIZ)
مدت: 4 ساعت
  
اصول نوین در تهویه پارکینگی
ارائه کننده:
دکتر حسین بزم آرا با همکاری شرکت S&P اسپانیا
مشاور مهندسی شرکت دمنده
مدت: 2 ساعت

کنترل کیفیت ، بازرسی و راه اندازی  پایدار ساختمان
ارائه کننده: مهندس پیمان فائقی
مدیرعامل شرکت Comfort Process کانادا
مدت: 2 ساعت

سیستم های بالانس و ترموستاتیک
ارائه کنندگان: آقایان مهندس Roberto Torreggiani و Andrea Gotti
مدیران ارشد فنی و توسعه صادرات شرکت جیاکومینی ایتالیا
مدت: 2 ساعتطراحی تاسیسات مکانیکی مشهد مال
ارائه کننده
: مهندسین مشاور آتک
مدت: 2 ساعت
 
اشتباهات رایج در معرفی، طراحی و انتخاب سیستمهای گرمایشی و پاسخ به آنها
ارائه کننده
: مهندس حامد منصوری و همکاران
مدرس فنی و کارشناس محصول شرکت صنعتی بوتان
مدت: 2 ساعت

مباحث 17 و 19 مقررات ملی ساختمان، تضادها و اشتراکات در تهویه مطبوع و گرمایش
ارائه کنندگان
: مهندس مجید تقدی، مهندس محمدرضا مظفریان مقدم
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مدت: 2 ساعت

سیستم تاسیسات مکانیکی مجتمع اصفهان سیتی¬سنتر
ارائه کننده:
وحید هاشم الحسینی
مدیر تاسیسات مجتمع
مدت: 2 ساعت

Changing Trends in the HVAC Design
ارائه کننده
: انجمن مهندسان تهویه مطبوع ترکیه
مدت: 2 ساعت

Energy Efficiency Technologies in Practice
ارائه کننده
: انجمن مهندسان انرژی خورشیدی ترکیه
مدت: 2 ساعت