يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

نگارش و ارسال مقاله
نویسندگان مقالات، لازم است مقاله خود را به یکی از زبان‌های فارسی و یا انگلیسی آماده کنند. مقالات ارسالی و چکیده آنها باید مطابق الگوهای ارائه شده در زیر تهیه و ارسال گردند. مقالات باید حاوی نتایج جدیدی باشند که تاکنون در هیچ همایش داخلی و خارجی یا مجله ای، ارائه و چاپ نشده باشند. 
هر نویسنده می تواند در تدوین حداکثر 2 مقاله مشارکت داشته باشد.

راهنمای جامع نویسندگان
مستند راهنمای جامع نویسندگان که حاوی اطلاعات مفیدی در خصوص نحوه ارسال مقاله، ثبت نام نویسندگان، نحوه حضور در کنفرانس و سوالات متداول است به همت کمیته خدمات علمی کنفرانس تدوین و منتشر گردید.
مطالعه این مستند به صورت موکد برای کلیه پژوهشگرانی که علاقمند به ارسال مقاله و حضور در کنفرانس هستند توصیه می گردد. 
دریافت فایل راهنما

توجه مهم:
دریافت مقاله در کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع صرفا از طریق همین وب سایت انجام می پذیرد. لطفا از ارسال مقاله بصورت ایمیل یا پستی خودداری فرمایید. دبیرخانه کنفرانس صرفا مقالاتی را که از طریق وب سایت ثبت شده باشد در فرایند داوری قرار خواهد داد.

نمونه مقاله فارسی (فایل DOC)
نمونه مقاله فارسی (فایل PDF)

نمونه مقاله انگلیسی (فایل DOC)
نمونه مقاله انگلیسی (فایل PDF)

راهنمای ارسال نسخه نهایی مقاله شفاهی
راهنمای ارسال نسخه نهایی مقاله پوستری

نمونه فایل چکیده 400 کلمه ای فارسی
نمونه فایل چکیده 400 کلمه ای انگلیسی

فرم کپی رایت

ل