يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password

عنوان جایزه:
تقدیر از پایان نامه های برتر

هدف:
تشویق دانشجویان در مقاطع سه گانه به انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در حوزه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

دوره برگزاری جایزه:
سالانه

روند گزینش:
1- ارسال پایان نامه ها توسط اساتید راهنما
2- بررسی اولیه پایان نامه در دبیرخانه علمی کنفرانس و انتخاب سه پایان نامه در هر مقطع
3- بررسی نهایی پایان نامه های منتخب توسط کمیته علمی و اعلام نتایج

عوامل موثر در گزینش:
• کاربردی بودن موضوع پایان نامه
• نوآوري و خلاقيت به کار برده شده
• روش ارائه علمي
• مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
• نوآوري در روشها (عددي – تجربي)
• تجزيه و تحليل و نقادي منابع مورد استفاده
• تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده، ارزيابي علمي خطاها (بخصوص در کارهاي تجربي)

نوع جایزه:
لوح تقدیر و سکه بهار آزادی

تعداد جایزه:
یک جایزه در هر مقطع تحصیلی

سایر موارد:
پایان نامه ها باید در سه سال اخیر برگزاری هر دوره از کنفرانس دفاع شده باشند.

توضیحات تکمیلی:
این جایزه از کنفرانس دوم وضع و تاسیس گردید.