يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password

عنوان جایزه:
تجلیل از پیش کسوت صنعت تاسیسات ایران

هدف:
تقدیر از پیش کسوتان و برگزیدگان حرفه ای و علمی کشور در حوزه تهویه مطبوع

دوره برگزاری جایزه:
سالانه

روند گزینش:
1- ارائه پیشنهاد مهندس برگزیده به کمیته علمی کنفرانس توسط دبیرخانه
2- بررسی اولیه افراد منتخب در کمیته علمی کنفرانس و انتخاب سه نفر
3- بررسی نهایی و انتخاب نهایی شخص برگزیده توسط کمیته راهبردی کنفرانس

عوامل موثر در گزینش:
• سابقه حرفه ای
• میزان تحصیلات
• حسن شهرت
• میزان تاثیرگذاری در فرایندهای اجتماعی مانند تدوین استانداردها، ایجاد سبکهای تدریس و سیلابس دروس، حضور در فعالیتهای صنفی و ...
• سابقه تدریس در دانشگاهها
• سابقه حضور در حرفه مهندسی مانند فعالیتهای تولیدی، مشاوره و پیمانکاری

نوع جایزه:
اعطای تندیس مهندس برجسته

تعداد جایزه:
یک جایزه در سال

سایر موارد:
-