يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password

عنوان جایزه:
جایزه محصول برتر

هدف:
تقدیر از قعالیتهای نوآورانه در حوزه تولید محصولات صنعت تاسیسات

دوره برگزاری جایزه:
سالانه

روند گزینش:
1- بررسی اولیه پیشنهادات حاصله در دبیرخانه علمی کنفرانس
2- انجام مصاحبه با تولیدکنندگان منتخب و ارائه نتایج به شورای سیاستگذاری کنفرانس
3- انتخاب گزینه های برتر توسط شورا

عوامل موثر در گزینش:

  • نوآوری در طرح
  • صرفه­جویی در مصرف انرژی
  • قابلیت اعتماد
  • توجیه بازار و بهبود محصول

نوع جایزه:
اعطای تندیس

تعداد جایزه:
یک جایزه در هر کنفرانس در هر یک از رشته ها

سایر موارد:
کلیه پیشنهادات و طرحهای ارسالی توسط هیات داوران مستقل متشکل از کارشناسان صنعتی و اساتید دانشگاهی بررسی خواهند شد.

این عنوان جایزه از کنفرانس چهارم تعریف گردید.