يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
کنفرانس ششم
1- مقاله بررسی تجربی اثر جریان پالسی بر میزان انتقال حرارت درمبادله کن های حرارتی مارپیچ
تالیف آقایان حسین رمضانی، داود جلالی وحید، سجاد نوروزی از دانشگاه صنعتی سهند

2- مقاله بررسی امکان تأمین هوای تازه کلاس های درس مدارس با استفاده از تجهیزات موجود
تالیف آقایان علی انجم شعاع، مازیار سلمان‌زاده از دانشگاه شهید باهنر کرمان

3- مقاله بررسی اثر استفاده از حفاظ بر کاهش اتلافات انرژی از پنجره های ساختمان
تالیف آقایان مصطفی رحیمی و غیاث الدین رحیمی از دانشگاه محقق اردبیلی


کنفرانس پنجم
1- بررسی عددی اثر نرخ جریان هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل در سیستم تهویه جابه‏جایی
تالیف محمدحسن فتح ‏الله ‏زاده، قاسم حیدری‌نژاد، هادی پاسدارشهری

2- ارائه راهکاری جدید به منظور کاهش ریسک چگالش در سیستم‏های سرمايش تشعشعي در اقليم‎هاي مختلف ايران
تالیف نوید مروت، مهدی معرفت

3- بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی چرخه سرمازای مبرد چندجزیی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جستجوی مستقیم
تالیف بهرام قربانی، مسعود ضیاء بشرحق، مصطفی مافی


کنفرانس چهارم
1- مقاله بررسی تحلیلی و عددی تاثیر موقعیت جاذب حرارتی بر عملکرد دودکش خورشیدی
تالیف فریبا شمسی زاده، ولی کلانتر، علی اکبر دهقان

2- مقاله بررسی عملکرد تجربی و نیمه تحلیلی هندسه های مختلف بادگیرهای یکطرفه
تالیف محمد کاظمی اسفه، علی اکبر دهقان، مجتبی دهقان منشادی

3- مقاله The Energy Efficiency in Office Buildings and Hospitals Using Total Energy NH3 and CO2 Systems Separately and Combined for Heating and Cooling
تالیف Klass. Visser