يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password

 
  
 فرایند ثبت نام
  
آیین گشایش کنفرانس
  
سخنرانی دکتر مهدی بهادری نژاد، رییس افتخاری کنفرانس
   
سخنرانی مهندس سیدمحمد غرضی، رییس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
   
سخنرانی دکتر محمد حسنی، سخنران مدعو کنفرانس
   
حضور گسترده مهندسان و کارشناسان صنعت تاسیسات
  
 
 نمایی از مراسم افتتاحیه 
       
 
 نمایی از نمایشگاه جانبی (1)
 
 
نمایی از نمایشگاه جانبی (2)
  
نمایی از نمایشگاه جانبی (3)
   
 
کارگاه آموزشی
  
نشست ارائه مقاله
  
تجلیل از مهندس حشمت الله منصف بعنوان پیشکسوت صنعت تاسیسات