يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 
 آیین گشایش
   
سخنرانی دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، دبیر علمی کنفرانس
  
سخنرانی دکتر محمد کمره ای، رییس پردیس فنی دانشگاه تهران
   
سخنرانی مهندس هاشمی؛  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
  
سخنرانی مدعو دکتر هوشنگ افشاری
  
سخنرانی رییس انجمن مهندسان تهویه مطبوع ترکیه
افتتاح و بازدید مقامات از نمایشگاه جانبی
  
نمایشگاه جانبی (1)
 
نمایشگاه جانبی (2)
  
سخنرانی کلیدی دکتر گودرز احمدی، استاد دانشگاه کلارکسون آمریکا
 
سخنرانی دکتر محمد حسنی، استاد دانشگاه کانزاس آمریکا
  
سخنرانی نماینده آژانس همکاریهای علمی و بین المللی آلمان
 
نشست ارائه مقالات
 
کارگاه آموزشی
 
نشست ارائه مقالات
 
نشست بررسی فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی
 
تجلیل از مهندس محسن خلیلی بعنوان پیشکسوت صنعت تاسیسات ایران