يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 انتشار بیست و ششمین شماره خبرنامه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بازگشت
بیست و ششمین شماره خبرنامه الکترونیکی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع منتشر شد.

در این شماره مطالب ذیل را می‌ خوانید:

  • سرمقاله: بحران انتقال دانش و تخصص در تاسیسات
  • اخبار داخلی
  • شوفاژکار، در انتظار روزهای گرمتر
  • یادداشت: امنیت خاطر مدیریتی
  • اخبار بین الملل
  • تقویم رویدادها
  • و چندین مطلب خواندنی دیگر

لینک دریافت مستقیم خبرنامه:

تاریخ خبر:  08/06/1394