يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 برگزاری نخستین جلسه هماهنگی انجمنهای مرتبط با صنعت تاسیسات بازگشت
نخستین جلسه آشنایی و هماهنگی انجمنهای مرتبط با صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع در تاریخ 7 مهرماه سال جاری به میزبانی انجمن صنفی شرکتهای خدمات انرژی برگزار شد. این جلسه با حضور افراد ذیل رسمیت یافت:
آقای مهندس معتمد (رییس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع) 
آقایان مهندس رادنیا و مهندس امینی (رییس و دبیر انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع) 
آقایان دکتر مظاهری و دکتر پاسدار شهری (رییس و عضو هیات مدیره انجمن احتراق ایران) 
آقایان دکتر نجفی و مهندس صفری، مهندس بطحایی و مهندس شمس (رییس و اعضا هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات انرژی)
مهندس عمرانی (عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع)
دکتر جعفرکاظمی (دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع)
مهندس قارئی (مسئول توسعه روابط دبیرخانه کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع با تشکلها)
مهندس مستوفی (مدیر پروژه کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع)

در ابتدای این جلسه، پس از معرفی اعضا به یکدیگر، معرفی کاملی از انجمن صنفی شرکتهای خدمات انرژی توسط آقای دکتر نجفی بعمل آمد و سپس اعضا جلسه به ارائه دیدگاههای خود در زمینه ضرورت برگزاری این نشست، ساختار برگزاری، توالی برگزاری و ... پرداختند.
تشکیل یک تشکل واحد (کنفدراسیون) انجمنهای تهویه مطبوع از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود که مقرر گردید تصمیم گیری در این خصوص منوط به برگزاری چندین جلسه و آشنایی بیشتر اعضا با یکدیگر گردد.
در انتهای جلسه مقرر گردید بنا به پیشنهاد آقای مهندس عمرانی، مقرر گردید اعضا جلسه نسبت به کارکردهای این جلسه و زمینه های همکاری با یکدیگر بصورت الکترونیکی تبادل نظر نمایند. 
جلسه آتی این نشست در آبان ماه و به میزبانی انجمن احتراق ایران و با دعوت از سه انجمن دیگر به جمع یادشده برگزار خواهد شد.
تاریخ خبر:  15/07/1394