يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
 کنفرانس هفتم، میزبان برترین ها بازگشت
هفتمین کنفرانس بین¬المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، میزبان چهره های شاخص داخلی و خارجی در زمینه تهویه مطبوع خواهد بود. از بین این چهره ها، که برخی از آنها نیز به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت می توان به افراد ذیل اشاره نمود:
دکتر Didier Coulomb، رییس انستیتو بین المللی تبرید (گفتنی است براساس رویه های جاری این انستیتو، سخنرانی مقامات آن صرفا در کنفرانسهایی مجاز است که کشور میزبان، عضو رسمی انستیتو بین المللی تبرید باشد؛ حال آنکه ایران تاکنون چنین شرایطی را احراز نکرده است)
  • دکتر Bjarne W. Olesen: عضو هیات مدیره انجمن مهندسان تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE ) 
  • دکتر محمد حسنی: معاون مرکز آموزشی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME)
  • دکتر Bernd Kaltenbrunner، رییس انجمن بین المللی EURAMMON
  • دکتر Nilufer Egrican: رییس مرکز بین المللی ترمودینامیک کاربردی
  • مهندس Ozan Atasoy، دبیرکل انجمن سازندگان تجهیزات تهویه مطبوع ترکیه


تاریخ خبر:  07/03/1395