يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
 عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد. بازگشت
در پی فراخوان دبیرخانه کنفرانس مبنی بر مشارکت در جایزه پایان نامه برتر، از میان پژوهشهای ارسال شده، عناوین برتر به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
1- مقطع کارشناسی: تعداد پژوهشهای ارسالی به حد نصاب نرسید.
2- مقطع کارشناسی ارشد
عنوان: مدل سازی عددی و بهینه سازی میزان مصرف انرژی ساختمان
اساتید راهنما: دکتر بهرنگ سجادی و دکتر فرشاد کوثری
دانشجو: نوید دلگرم

3- مقطع دکترا: تعداد پژوهشهای ارسالی به حد نصاب نرسید.

دبیرخانه کنفرانس ضمن قدردانی از کلیه مشارکت کنندگان، باستحضار می رساند از پژوهش برتر ارسالی، در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد کرد.
تاریخ خبر:  08/03/1395